Simplia

(Statistički pregled)

Osnovne podatke poput: broja objava, medija i autora koji su objavljivali, žanra, bruto površine objave, udjela pojavljivanja ključnih riječi morate imati. Najbolje je rješenje statistički pregled odnosno SIMPLIA. Simplia je zamišljena kao sredstvo kojem je cilj davanje brzog i jednostavnog pregleda kolilčine publiciteta za određeno razdoblje. Za Simpliu je karakteristična kvantitativna odrednica.

Simplia Plus

(Statistički pregled i ocjena objava)

SIMPLIA PLUS uključuje sve podatke kao i Simplia, a PLUS su ocjena objava odnosno vrijednosna orjentacija i neto površina. Dakle, razlika je u tome što Simplia plus uključuje jedan mali segment kvalitativne analize objava.