Analize

Od kada postoji profesija odnosa s javnošću postoji i potreba za evaluacijom kao i u svakoj drugoj branši. Gdje smo danas po ovom pitanju i šta o tome kažu stručnjaci, šta praktičari i s kojim se izazovima suočavaju.

Jedan od glavnih izazova (ne)evaluacije je potrebno znanje, vještine i vrijeme. U puno slučajeva ovo zadnje je uglavnom najveći problem. Kao što znamo u praksi stvari teku puno drukčije od onoga kako bi to stvarno trebalo biti. Za sve postoji redoslijed. Za evaluacije nekako uvijek ponestane daha i vremena.

Naša specijalnost su analize medijskog publiciteta. Na ovom području imamo dugogodišnje iskustvo. Razvili smo brojne metode evaluacije i pomogli brojnim korisnicima da na korektan, učinkovit i reprezentativan način prikažu rezultate odrađenog posla. Dakle, komunikacije s medijima. U svojoj ponudi imamo analize koje kreću od jednostavnih statističkih do složenih analiza sadržaja.

Za one koji ipak žele napraviti potpunu i sustavnu evaluaciju cjelokupnog PR-a omogućili smo integriranu evaluaciju koja obuhvaća i analizu medijskog publiciteta kao i istraživanje i mjerenje sredstava, razumijevanja i rezultata. (OUTPUT, OUTAKE, OUTCOME).


Još nekoliko korisnih informacija

Evaluacije o kojima se danas govori su brojne; od AVE ilustracije i PR vrijednosti (za koje vlada velika kampanja da ih se napusti), do ROI (return on investment; povrat uloženog), te mjerenja OUTPUT-a (sredstva), OUTAKE-a (razumijevanja) i OUTCOME-a (rezultata). Neki stručnjaci idu još i korak dalje te zahtijevaju da se analiziraju brojni faktori unutrašnji i vanjski kako bi se došlo do spoznaja koje bi mogle poboljšati poslovne procese i aktivnosti, a samim time i konačne rezultate. Čini se komplikovano zar ne?

Vrlo često nema sredstava za evaluacije posebno u današnje vrijeme kada su svi budžeti znatno umanjeni, no isto tako često se događa da evaluacije nisu predviđene u budžetima. Vrste analiza koje se najviše koriste su analize medijskog publiciteta (kvalitativne, kvantitativne i kombinirane). Nešto rjeđe pristupa se i istraživanju rezultata i traženju povratne informacije (ankete, istraživanje tržišta) i to upravo zbog cijene.

U Bosni i Hercegovini se najviše koriste kombinovane analize na redovnoj osnovi i kratke analize događaja. Metodologija i metrika koja još uvijek nije unificirana, korespondira sa zahtjevima stranih tržišta. Dakle, odgovorno tvrdimo da kao tržište i pružatelj usluga ne zaostajemo za ostatkom naprednog svijeta.

Cijene analiza i istraživanja često puta su vrlo visoke jer se naručuju podaci koji nisu potrebni, odnosno prisiljeni ste kupiti i ono što vam ne treba. Kod nas nije tako. Pomoći ćemo vam odabrati ono što vam je potrebno. Ako u budžetu barem 5% odvojite za analize i evaluacije dobro ste učinili. Sve zavisi o vrsti aktivnosti, dužini trajanja, veličini uzorka, što analiziramo odnosno istražujemo, jednostavnosti ili složenosti potrebnih podataka i tako dalje. I u ovom dijelu planiranja rado ćemo pomoći.


Naše analize

Simplia

Simplia (Statistički pregled) - Osnovne podatke poput: broja objava, medija i autora koji su objavljivali, žanra, bruto površine objave, udjela pojavljivanja ključnih riječi morate imati. Najbolje je rješenje statistički pregled odnosno SIMPLIA. Simplia je zamišljena kao sredstvo kojem je cilj davanje brzog i jednostavnog pregleda kolilčine publiciteta za određeno razdoblje. Za Simpliu je karakteristična kvantitativna odrednica.

Simplia Plus

Simplia Plus(Statistički pregled i ocjena objava) uključuje sve podatke kao i Simplia, a PLUS su ocjena objava odnosno vrijednosna orjentacija i neto površina. Dakle, razlika je u tome što Simplia plus uključuje jedan mali segment kvalitativne analize objava.

Advertia Logo

Advertia Logo (Analiza pojavljivanja logotipova i sponzora) je analiza medijskih objava, TV prijenosa ali i drugih posebnih emisija u kojima se pojavljuju logotipovi i druge poruke koje se odnose na robne marke, kao što su na primjer reklamni panoi u dvorani, studiju, oznake na odjeći ili drugim mjestima koja omogućuju vidljivost logotipa tijekom prijenosa emisije ili na fotografiji u tiskanim medijima. Trajanje ili površina pojavljivanja su izraženi u oglašivačkoj protuvrijednosti. Na ovaj način svojim sponzorima možete prikazati koliko su učinkovita bila uložena sredstva te si osigurati sredstva za naredne sezone.

Advertia Ad

Advertia Ad (Analiza oglasa) je analiza oglasa robne marke i/ili proizvoda, usluge nekog subjekta i/ili konkurencije. Analiza daje prikaz broja oglasa u dnevnim medijima, površinu oglasa i evaluaciju oglašivačke vrijednosti, a u prilogu izvještaja možete pregledati sve zabilježene tiskane oglase.

Kvalia

KVALIA je analiza koja je kombinacija kvantitativnih i kvalitativnih kvalificiranja medijskih objava. Podaci koje prikazuje Kvalia su statistički kao i Simplia Plus, no nadograđena je drugim elementima. Na primjer: izdvajaju se objave iz primarnog i sekundarnog, planiranog i neplaniranog publiciteta, analizira se oprema objave, možemo promatrati ključnu poruku i sadržaj objava i tako dalje. Brojne su mogućnosti koje mogu biti istražene. Primjerice, u analizi možemo obuhvatiti tvrtku i konkurenciju odnosno jedan ili više subjekata.

Kvalia Plus

Kvalia Plus (Analiza sadržaja prema MUMO odrednicama) uključuje osnovne odrednice Kvalia analize + analizu sadržaja prema MUMO* odrednicama. Ova analiza nam daje najkorektniji prikaz stanja uspjeha djelovanja korporativnog komuniciranja na području odnosa s medijima. Model ocjenjivanja je primjeren za tvrtke i korporacije, ali i druge subjekte koji djeluju u područjima koja su više prisutna u medijima (više od 200 objava mjesečno). Uredništva im samoinicijativno pridaju veliku pozornost, a najviše kada je u pitanju regulativa. Za planiranje, provedbu i nadzor komunikacijskih projekata potreban im je precizan i prilagođen analitički alat. Analiza sadržaja omogućava uvid u pozitivne i negativne tematike unutar publiciteta vezanog za tvrtku, o udjelu planiranog publiciteta (uspješnosti OSJ) i (ne)naklonjenosti medija i autora. Ova analiza najbolje prati tijek i rezultate komunikacijskih ciljeva po pojedinim projektima, ocjenjuje sadržaj (ne)previdljivog, publiciteta i određuje konkretne ciljeve pri odnosima s medijima.

Eventia

EVENTIA (Analiza događanja) je analiza objava koje se odnose na određeni događaj (eng. event). Prilikom izvještavanja o događaju promoviraju se ljudi (zvijezde), robne marke, ideje, projekti i drugo. Osim standardnog paketa analize, Eventia sadrži i istraživačke varijable koje pokazuju uspješnost lansiranja komunikacijskih ciljeva (pojavljivanje logotipova, vizuala, ključnih poruka, ljudi...).

Monitoria

MONITORIA (Pregled i kontrola sadržaja) je sastavljena iz smislenih kratkih sadržaja koji se odnose na tvrdnje, ocjene, mišljenja autora, pojedinih osoba i ključnih subjekata na tržištu ili u branši. Može uključivati tvrtku i/ili konkurencije kao i regulativu relevantnu za određeno područje. Kratki sadržaji i ocjene usklađeni su sa stajalištem korisnika i njegovim poslovnim ciljevima. Monitoria omogućava da dnevno ili tjedno budete upoznati s događajima na tržištu i razvojem u branši. Sve je to dobar temelj za promišljeno i redovito djelovanje