Forenzika

forensicsPoznajete li svoje buduće ili postojeće poslovne partnere, njihovu financijsku situaciju, njihove poslovne i političke veze, njihove vlasničke odnose itd? Forenzika je usluga koja je nastala na temelju trogodišnjih istraživanja i priprema te s našom metodologijom pokriva 103 države svijeta. Za dodatne informacije i detalje o usluzi kontaktirajte nas na + 387 65 728 628

Pišite nam