Igor Grmuša – Predavač na Play Media Day 04

Igor Grmuša – Predavač na Play Media Day 04

60650600_565903773817595_8938533688434491392_nPosljednjih deset, a naročito poslednjih pet godina, razvoj tehnologije je otvorio veliki broj novih kanala komunikacije i mogućnosti u marketingu. U svom predavanju na #PlayMediaDay04, Igor Grmuša, country manager @ Degordian će predstaviti i dati komentar na dobre globalne i regionale primjere. Fokus će biti na BTL segment.

Kotizacije su dostupne na playmediaday.com ?

Share this post