Još 1991. godine skupina mladih entuzijasta počela je tražiti odgovor na vječno pitanje: Kako čim bolje izmjeriti učinak komuniciranja i odnosa s javnošću? Kao odgovor na to pitanje 14. aprila 1994. godine osnovana je agencija za praćenje i analizu medija Press clipping u Sloveniji, u Mariboru.

Iste godine postala je i dio svjetskog udruženja agencija za praćenje medija FIBEP (Federation Internationale des Bureaux ‘Extraits de Presse).

Od 1999. bilježimo početke rada na hrvatskom tžištu, da bi 2004.godine počeli sa radom i u Bosni i Hercegovini. Brojni korisnici su prepoznali i stalno prepoznaju našu kvalitetnu ponudu. Zbog potreba i vizije za jedinstvenim sistemom narudžbi u zemljama regije i šire od tada su otvorene i agencije u  Crnoj Gori, Srbiji, te Makedoniji. Preko agencije Press clipping iz Makedonije omogućujemo praćenje i analize medija za područja Kosova i Albanije.