Nema ograničenja. Svi koji žele biti svakodnevno informirani mogu naručiti clipping. Naši su korisnici kompanija, institucije, organizacije, društva i pojedinci iz različitih područja djelovanja. Redovitim i brzim pregledom clippinga imaju uvid u sve što se o njima objavljuje, o aktivnostima njihove konkurencije, događanjima na tržištu i svim sferama važnim za njihovo poslovanje i djelovanje.

U kombinaciji sa Alarm Clip uslugom nezamjenjiva je pomoć u stvaranju i održavanju pozitivnog dojma u javnosti. Saznajte odmah! Reagirajte na vrijeme!