Pet grupa medija su u našem redovnom praćenju: štampani mediji, radio i TV emisije,  internet portali i društvene mreže.

MedijiNavedene grupe medija ujedno predstavljaju pakete koje korisnici mogu odabrati. Naši su paketi medija sveobuhvatni, a cijena im je povoljna.

Na listi štampanih medija nalaze se dnevne, sedmične, mjesečne i periodične publikacije. Broj medija koji su u praćenju mijenja se zavisno o tome koji novi mediji izlaze, odnosno koji se mediji gase. Na faktor uvrštavanja u listu medija takođe utiče interes većeg broja naših korisnika. Ukoliko postoji više zahtjeva za određenom publikacijom koja nije u redovnom praćenju, uvrstićemo je u našu listu.

Lista internet portala obuhvata portale koji se bave područjem ekonomije i poslovanja, one čiji je sadržaj sveobuhvatan i pokriva sva događanja poput politike, kulture sporta, društvenih događanja… te koji ujedno zadovoljavaju i kriterij najposjećenijih. Na listi su takođe i portali koji se bave samo specifičnim područjima, a uvršteni su na zahtjev većeg broja naših korisnika.

* Za sve medije koji nisu na našim listama postoji mogućnost praćenja uz dodatnu naknadu.


 

Strani mediji

Posljednjih godina, posebnu smo pažnju namijenili praćenju medija u inostranstvu. Partnerstvom u grupaciji Media Intelligence Grup i članstvom u FIBEP-u, možemo pratiti medije u cijelom svijetu. Prema dogovoru možemo osigurati i prevode objava iz stranih medija.

 


 

Adreme medija

Dobra adrema je jedno od najdragocjenijih alata u komuniciranju s medijima. Pomoću dobre adreme možete brzo i pravovremeno kontaktirati medije. Adrema se sastoji od podataka o mediju, novinarima, telefonskih brojeva, adresa e-pošte, a po potrebi i dogovoru s korisnikom može sadržavati i druge podatke. Mogu se naručiti adreme za pojedinačno za entitete i kantone, odnosno mogu se naručiti prema tematici (automobilizam, moda, gradnja, kultura i drugo). Dobra adrema je vaša mala crna knjižica kontakata. Zato ne oklijevajte, već je naručite još danas. Narudžbe i upite pošaljite na prodaja@pressclip.ba ilioffice@pressclipping.info.