Report 7

report7Report7 je usluga izrade zapisnika sa sastanaka. Kod dogovaranja usluge Press clipping se pismeno obvezuje na čuvanje podataka dobivenih tokom izvršavanja usluge.